บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)

DCC – กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/ หมวดวัสดุก่อสร้าง

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค เข้าร่วม

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2560

Notice of the Annual General Meeting of Shareholders for 2017 (No.1 / 2017)

วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560

        เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลได้ที่  คุณสุภาณี โทร. 02-276-9275 ต่อ 251

หรืออีเมล IR@dynastyceramic.com

Presentation 2559

Analyst Meeting 2557

Presentation 2558

Presentation 2557

Invest Asean 2557 : Singapore

Presentation 2556

Presentation 2555