บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) เป็นผู้นำด้านการผลิต และจัดจำหน่ายกระเบื้องปูพื้นและบุผนังภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไดนาสตี้และตราไทล์ท้อป มีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีและสาขาอีกมากกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ เปิดโอกาสดีๆให้เพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่ที่ชอบงานท้าทาย เพื่อรองรับการขยายสาขา อีกเป็นจำนวนมาก

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการใช้งานระบบ (Client Service) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุไม่เกิน 25 ปี ประสบการณ์การทำงาน 0-1 ปีขึ้นไป

 • จบปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้าน IT

 • มีความรู้ทางด้านเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

 • มีความรู้ทางด้านโปรแกรมใช้งานเช่น Windows, Microsoft Office

 • มีความรู้ทางด้าน Hardware Computer, อุปกรณ์ Network

 • มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น และมีความใฝ่รู้

 • สามารถทำงานเป็นทีม ในสภาพแวดล้อมที่กดดันได้

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 21-30 ปี

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ,หรือสาขาอื่น      ที่เกี่ยวข้อง

 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์,Microsoft Office

 • มีความรับผิดชอบงาน

 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

 • ตรงต่อเวลา

 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการใช้งานระบบ (Helpdesk) 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ

 • อายุไม่เกิน 25 ปี ประสบการณ์การทำงาน 0-1 ปีขึ้นไป

 • จบปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้าน IT

 • มีความรู้ทางด้านโปรแกรมใช้งานเช่น Windows, Microsoft Office

 • มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น และมีความใฝ่รู้

 • สามารถทำงานเป็นทีม ในสภาพแวดล้อมที่กดดัน

เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • อายุ 23-35 ปี

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

 • มีประสบการณ์ ด้านภาษี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

 • มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน รอบคอบ

 • มีทักษะการสื่อสารและการเจราได้ทั้งในระดับบริหารและระดับพนักงาน

 • มีไหวพริบและปฏิภาณดี

 • สามารถเก็บความลับได้และสามารถทนแรงกดดันได้เป็นอย่างดี

การติดต่อสมัครงาน

       ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่ง E-mail ได้ที่ ho_hr_group@dynastyceramic.com, recruit@dynastyceramic.com 

หรือแนบรายละเอียดจัดส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์

ที่อยู่ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ (02) 276-9275-81, 
โทรสาร(02) 276–9844