top of page
รับสมัครพนักงาน-พธ.PNG

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

รายละเอียดงาน

• ติดต่อประสานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง
• คำนวณปริมาณวัสดุต่างๆ ที่ต้องใช้ก่อสร้าง ติดตามใบเสนอราคา และเอกสารประกอบงานก่อสร้างต่างๆ
• เสนอขออนุมัติงานก่อสร้าง, เปิดสั่งซื้อวัสดุ และสั่งจ้างงาน, จัดทำสัญญาก่อสร้าง
• จัดทำสัญญาเช่า, หนังสือมอบอำนาจ, เตรียมเอกสารขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ, แจ้งทำประกันภัย
• ติดตามและ จัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการงานก่อสร้าง อย่างใกล้ชิด
• จัดทำเอกสารการตรวจรับงาน, รับวางบิล และจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงาน
• เก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ ให้ทุกฝ่ายสามารถค้นหาเอกสารได้สะดวก

สถานที่ปฏิบัติงาน
• ประจำสำนักงานกรุงเทพ 
• สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

 

 

คุณสมบัติ

• อายุ 23-30 ปี
• เพศหญิง
• ปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีประสบการณ์ ความรู้ด้านงานก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือ มีความรู้เรื่องช่าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีประสบการณ์ด้านงานเอกสาร งานธุรการโครงการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
• มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน
• ความละเอียดรอบคอบสูง รักการคำนวณ คิดเป็นระบบ ช่างสังเกต
• มีทักษะการสื่อสาร และการเจราได้ทั้งในระดับบริหาร และระดับพนักงาน มีไหวพริบและปฏิภาณดี
• สามารถเก็บความลับได้และสามารถทนแรงกดดันได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการของบริษัทฯ

  • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.

  • โบนัส ปีละ 2 ครั้ง ตามผลประกอบการ

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ส่วนบริษัทสมทบ 5-10%)

  • ค่าทันตกรรม ปีละ 3,000 บาท

  • ชุดยูนิฟอร์ม

  • ประกันชีวิตกลุ่ม

  • ตรวจสุขภาพประจำปี

  • กองทุนประกันสังคม

  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (6-14 วัน)

  • สวัสดิการอื่นๆที่บริษัทฯกำหนด

 

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่ง E-mail ได้ที่ ho_hr_group@dynastyceramic.com

หรือแนบรายละเอียดจัดส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่
"ส่วนทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310"
โทรศัพท์ (02) 276 - 9275 - 81 โทรสาร (02) 276 – 9844

bottom of page