top of page
รับสมัครพนักงาน-บุคคล.PNG

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ **(ด่วน!)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สรรหาพนักงานให้กับองค์กร สัมภาษณ์ ทำสัญญาจ้าง แจ้งระเบียบบริษัทฯและสวัสดิการต่างๆ

 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่

 • เช็คเวลาเข้า-ออก ขาด ลา มาสาย เพื่อจัดทำค่าจ้างพนักงาน

 • นำส่งเงินสมทบประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • แจ้งเข้า-แจ้งออก ประกันสังคม ประกันชีวิตพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • จัดทำรายงานภาษี ยื่นแบบและนำส่ง ภงด.1,ภงด.1ก.,ภงด.91นายจ้างยื่นแทน

 • จัดทำรายงาน และนำส่งเงินเข้ากองทุนเงินทดแทน

 • ประเมินผลพนักงานทดลองงาน/ประเมินผลประจำปี

 • จัดทำรายงานปรับค่าจ้างประจำปี และจ่ายเงินรางวัลประจำปี

 • จัดทำเอกสารหนังสือรับรองการทำงาน,เงินเดือน,หนังสือโอนย้าย,ปรับตำแหน่ง หนังสือประกาศและคำสั่งต่างๆ

 • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น จัดเตรียมชุดยูนิฟอร์ม เบิกจ่ายสวัสดิการทำฟัน และสวัสดิการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • จัดทำเอกสารจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย

 • ประสานงานและจัดทำเอกสารยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 • ติดต่อกับกรมแรงงาน,ประกันสังคม และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง

 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป

 • ต้องมีประสบการณ์ งานบุคคลอย่างน้อย 1 ปี

 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • พร้อมเริ่มงานทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Word, Excel, Power Point เป็นอย่างดี

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานและงานด้านเอกสาร ,มีความคิดสร้างสรรค์

สวัสดิการของบริษัทฯ

 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.

 • โบนัส ปีละ 2 ครั้ง ตามผลประกอบการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ส่วนบริษัทสมทบ 5-10%)

 • ค่าทันตกรรม ปีละ 3,000 บาท

 • ชุดยูนิฟอร์ม

 • ประกันชีวิตกลุ่ม

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • กองทุนประกันสังคม

 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (6-14 วัน)

 • สวัสดิการอื่นๆที่บริษัทฯกำหนด

การติดต่อสมัครงาน

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่ง E-mail ได้ที่ ho_hr_group@dynastyceramic.com, recruit@dynastyceramic.com 

หรือแนบรายละเอียดจัดส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ (02) 276-9275-81 โทรสาร (02) 276–9844

bottom of page