Press Release

โครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” ครั้งที่ 7

12:26 PM

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งโครงการ “ไดนาสตี้ ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท ครั้งที่ 7″

งาน Grand Opening Dynasty Tiletop ‘สาขากระทิงลาย’ 25-26 สิงหาคม 2561

03:15 PM

พบกับงาน Grand Opening Dynasty Tiletop สาขากระทิงลาย ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจร ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ร่วมด้วยร้านค้าและแบรนด์สินค้าชั้นนำ อาทิ Grand Home Outlet แหล่งรวมกระเบื้องนำเข้าและวัสดุแต่งบ้าน, Wood Smith จำหน่ายประตู หน้าต่าง วงกบไม้ คุณภาพเยี่ยม, Ziga จำหน่ายเหล็กทางเลือกใหม่ของช่างมืออาชีพ และจมูกบันไดอลูมิเนียมเกรดเอจาก OD (โอดี) พิเศษ พลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นลดราคากระเบื้องเซรามิกจาก Dynasty Tiletop ลดสูงสุดถึง 46 บาทต่อตารางเมตร ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ รับสิทธิพิเศษเหนือใคร เพียงแสดงบัตรสมาชิก Dynasty Tiletop (DCC Card) หรือ บัตรสมาชิก Grand Home เมื่อชำระค่าสินค้าที่ Dynasty Tiletop และที่ Grand Home ทุกสาขา รับส่วนลดทันที 3% ในงานพบกับซุ้มอาหารคาวหวาน เครื่องดื่มและกิจกรรมอีกมากมาย พบกันที่ Dynasty…

โครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” ครั้งที่ 6

02:42 PM

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย กระเบื้องเซรามิค ปูพื้น บุผนัง ได้จัดตั้งโครงการ “ไดนาสตี้ ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” มาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อให้การสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นบุผนังให้กับ ชมรมค่ายอาสาของนิสิต นักศึกษา ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้มี จิตสำนึกช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตอาสา ในรูปแบบการออกค่ายพัฒนา ค่ายสร้าง เช่น ห้องสมุด อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร ฯ  ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นที่ขาดแคลน เพื่อให้นิสิต นักศึกษาให้ได้เรียนรู้ ถึงความสามัคคี การทำงานร่วมกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้อื่นในสังคมเป็นสำคัญ  รวมการดำเนินงานตลอด 5 ปีที่ผ่านมา สนับสนุนกระเบื้องค่ายอาสาจำนวน  45  ค่าย สำหรับปี 2561 นี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนโครงการนี้ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งสถาบันการศึกษาใด ที่มีโครงการค่ายอาสาพัฒนา สามารถส่งข้อมูลขอรับการสนับสนุนกระเบื้องปูพื้น บุผนังได้ โดยดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ และใบสมัคร ได้ตาม…

โครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” ครั้งที่ 5

02:52 PM

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมาย  เพื่อคืนกำไรสู่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง

โครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” ครั้งที่ 6

02:42 PM

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย กระเบื้องเซรามิค ปูพื้น บุผนัง ได้จัดตั้งโครงการ “ไดนาสตี้ ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” มาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อให้การสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นบุผนังให้กับ ชมรมค่ายอาสาของนิสิต นักศึกษา ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้มี จิตสำนึกช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตอาสา ในรูปแบบการออกค่ายพัฒนา ค่ายสร้าง เช่น ห้องสมุด อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร ฯ  ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นที่ขาดแคลน เพื่อให้นิสิต นักศึกษาให้ได้เรียนรู้ ถึงความสามัคคี การทำงานร่วมกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้อื่นในสังคมเป็นสำคัญ  รวมการดำเนินงานตลอด 5 ปีที่ผ่านมา สนับสนุนกระเบื้องค่ายอาสาจำนวน  45  ค่าย

สำหรับปี 2561 นี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนโครงการนี้ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งสถาบันการศึกษาใด ที่มีโครงการค่ายอาสาพัฒนา สามารถส่งข้อมูลขอรับการสนับสนุนกระเบื้องปูพื้น บุผนังได้ โดยดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ และใบสมัคร ได้ตาม Link ด้านล่างนี้

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

  • เดือน มกราคม – ธันวาคม 2561

คุณสมบัติของโครงการ

  • เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยนิสิตนักศึกษาจากชมรมหรือหน่วยงานในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น
  • เป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติและจะดำเนินการออกค่ายในปี 2561

รายละเอียดและเงื่อนไขของโครงการ ไดนาสตี้ไทล์ท้อปร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท ปีที่6

ใบสมัครโครงการ ไดนาสตี้ไทล์ท้อปร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท ปีที่6