Press Release

โครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” ปี8

02:16 PM

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย กระเบื้องเซรามิค ปูพื้น บุผนัง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังนิสิต นักศึกษา ทุกสถาบันการศึกษา ให้มี จิตสำนึกช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตอาสา  โดยบริษัทได้จัดตั้งโครงการ “ไดนาสตี้ ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” มาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อให้การสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นบุผนังให้กับ ชมรมค่ายอาสาของนิสิต นักศึกษา ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการออกค่ายพัฒนา ประเภทค่ายสร้าง เช่น ห้องสมุด อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร ลานกิจกรรม  ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นที่ขาดแคลน เพื่อให้นิสิต นักศึกษาให้ได้เรียนรู้ ถึงความสามัคคี การทำงานร่วมกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้อื่นในสังคมที่ขาดโอกาสเป็นสำคัญ  รวมการดำเนินงานตลอด 7 ปีที่ผ่านมา สนับสนุนกระเบื้องค่ายอาสาจำนวน  55  ค่าย สำหรับปี 2563 นี้ บริษัทฯ ยังคงร่วมสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่8 ซึ่งสถาบันการศึกษาใด ที่มีโครงการค่ายอาสาพัฒนา สามารถส่งข้อมูลขอรับการสนับสนุนกระเบื้องปูพื้น บุผนังได้ โดยดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ และใบสมัคร ได้ตาม…

โครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” ครั้งที่ 7

12:26 PM

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งโครงการ “ไดนาสตี้ ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท ครั้งที่ 7″

งาน Grand Opening Dynasty Tiletop ‘สาขากระทิงลาย’ 25-26 สิงหาคม 2561

03:15 PM

พบกับงาน Grand Opening Dynasty Tiletop สาขากระทิงลาย ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจร ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ร่วมด้วยร้านค้าและแบรนด์สินค้าชั้นนำ อาทิ Grand Home Outlet แหล่งรวมกระเบื้องนำเข้าและวัสดุแต่งบ้าน, Wood Smith จำหน่ายประตู หน้าต่าง วงกบไม้ คุณภาพเยี่ยม, Ziga จำหน่ายเหล็กทางเลือกใหม่ของช่างมืออาชีพ และจมูกบันไดอลูมิเนียมเกรดเอจาก OD (โอดี) พิเศษ พลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นลดราคากระเบื้องเซรามิกจาก Dynasty Tiletop ลดสูงสุดถึง 46 บาทต่อตารางเมตร ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ รับสิทธิพิเศษเหนือใคร เพียงแสดงบัตรสมาชิก Dynasty Tiletop (DCC Card) หรือ บัตรสมาชิก Grand Home เมื่อชำระค่าสินค้าที่ Dynasty Tiletop และที่ Grand Home ทุกสาขา รับส่วนลดทันที 3% ในงานพบกับซุ้มอาหารคาวหวาน เครื่องดื่มและกิจกรรมอีกมากมาย พบกันที่ Dynasty…

โครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” ครั้งที่ 6

02:42 PM

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย กระเบื้องเซรามิค ปูพื้น บุผนัง ได้จัดตั้งโครงการ “ไดนาสตี้ ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” มาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อให้การสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นบุผนังให้กับ ชมรมค่ายอาสาของนิสิต นักศึกษา ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้มี จิตสำนึกช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตอาสา ในรูปแบบการออกค่ายพัฒนา ค่ายสร้าง เช่น ห้องสมุด อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร ฯ  ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นที่ขาดแคลน เพื่อให้นิสิต นักศึกษาให้ได้เรียนรู้ ถึงความสามัคคี การทำงานร่วมกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้อื่นในสังคมเป็นสำคัญ  รวมการดำเนินงานตลอด 5 ปีที่ผ่านมา สนับสนุนกระเบื้องค่ายอาสาจำนวน  45  ค่าย สำหรับปี 2561 นี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนโครงการนี้ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งสถาบันการศึกษาใด ที่มีโครงการค่ายอาสาพัฒนา สามารถส่งข้อมูลขอรับการสนับสนุนกระเบื้องปูพื้น บุผนังได้ โดยดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ และใบสมัคร ได้ตาม…

ไดนาสตี้ จัดงานวิ่ง Dynasty Back to School Run – A Charity Run

04:56 PM

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค ปูพื้น และบุผนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราไดนาสตี้, ตราไทล์ท้อป ตราจากัวร์ บริษัทได้มีการพัฒนากระเบื้องเซรามิค อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ด้วยสินค้าที่คุณภาพดี ราคาเหมาะสม มีลวดลายให้เลือกกว่า 1,000 ลาย สามารถรับสินค้าได้ทันที และมีสินค้าต่อเนื่อง โดยจัดจำหน่ายที่ตลาดนัดกระเบื้องไดนาสตี้ไทล์ท้อป กว่า 200 สาขาทั่วประเทศ รวมทั้งส่งออกไปขายยังต่างประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย แอฟริกาใต้ บรูไน มัลดิฟอินโดจีน ศรีลังกา เมียนม่าร์ นิวซีแลนด์ แคนาดา ฟิจิ ลาว กัมพูชา เยเมน ไต้หวัน เป็นต้น

บริษัทดำเนินโครงการ ตลาดนัดกระเบื้องไดนาสตี้ไทล์ท้อป ร่วมใจ คืนกำไรสู่สังคม มาตั้งแต่ปี 2552 โดยเห็นว่าการพัฒนาอาคารสถานศึกษา เป็นส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนการสอน, เสริมศักยภาพการเรียนรู้ โดยการสนับสนุนกระเบื้องเซรามิคปูพื้น บุผนัง เพื่อใช้ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องสมุด ห้องน้ำ โรงอาหาร และภูมิทัศน์รอบๆโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนที่มีงบประมาณไม่เพียงพอนั้น เป็นการช่วยเสริมโอกาสให้โรงเรียนเหล่านั้นมีห้องเรียนที่น่าเรียน มีโรงครัว ห้องน้ำ ถูกสุขลักษณะ เพื่ออาจารย์ บุคลากรและนักเรียน ได้มีสุขอนามัยที่ดีขึ้น และมีบรรยากาศในการเรียนการสอนที่เหมาะสม โครงการนี้บริษัทดำเนินการต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี 2557 มีโรงเรียนได้รับการสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นบุผนัง ตามโครงการตลาดนัดกระเบื้องไดนาสตี้ไทล์ท้อป ร่วมใจคืนกำไรสู่สังคม ไปแล้วรวมทั้งสิ้น 74 โรงเรียนทั่วประเทศ

บริษัทไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) และตลาดนัดกระเบื้องไดนาสตี้ไทล์ท้อป มีแนวคิดขยายการสนับสนุนการร่วมทำดี โดยให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมสานฝันให้กับนักเรียนด้วยกัน จึงจัดโครงการ Dynasty Back to School Run – A Charity Run เป็นกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนการกุศล ภายใต้แนวคิด
1.เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ ประชาชนทุกเพศทุกวัย และ พนักงานบริษัท ได้ออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง
2.เพื่อเป็นแบบอย่างในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อย่างสร้างสรรค์ต่อตนเอง และสังคม
3.เพื่อร่วมทำบุญการกุศล ในการปรับปรุงอาคาร และภูมิทัศน์โรงเรียน โดยผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 1 ท่าน เท่ากับร่วมปันน้ำใจบริจาคกระเบื้องเซรามิค 1 ตารางเมตร และทางบริษัทสมทบบริจาคกระเบื้อง อีก 1 ตารางเมตร เพื่อส่งมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนงบประมาณดำเนินงาน

เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 2,000 คน จะนำไปสู่ธารน้ำใจบริจาคกระเบื้อง 4,000 ตารางเมตร เพื่อส่งมอบความสุข และรอยยิ้ม ให้กับนักเรียน ในโรงเรียนที่ขาดแคลนงบประมาณ ในการปรับปรุงพื้น,ผนัง อาคารเรียน, ห้องสมุด, ห้องพยาบาล,ห้องน้ำ, โรงอาหาร ซึ่งทางบริษัทฯ จะได้คัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมประมาณ 4 โรงเรียนเพื่อทำการส่งมอบกระเบื้องเซรามิค ปูพื้น บุผนังต่อไป..

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่: http://goo.gl/eHjgsC