Corporate Social Responsibility

ไดนาสตี้ “อาสาร่วมใจ เก็บขยะชายหาด”

03:22 PM

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “DCC อาสาร่วมใจ เก็บขยะชายหาด” ณ ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าปัญหามลพิษทางทะเล

ไดนาสตี้ ตะลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน

12:01 PM

ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) จึงได้กิจกรรม “ตะลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน” ณ กลุ่มคนรักษ์คลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในวันเสาร์ที่ 27 มิ.ย. 2558

ไดนาสตี้ ฟื้นฟูรักษ์ปะการัง ร่วมพิทักษ์ท้องทะเล

02:49 PM

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวนี้ จึงได้จัดโครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ฟื้นฟูรักษ์ปะการัง” ณ มูลนิธิวิทยาศาสตร์ทางทะเลแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในวันที่ 23 พ.ค. 2558 เพื่อช่วยอนุรักษ์ปะการัง

ไดนาสตี้ “ปันรักสู่น้อง” มอบรอยยิ้มแห่งความสุข

02:48 PM

เสร็จสิ้นลงเป็นไปที่เรียบร้อยสำหรับกิจกรรม “ปันรักสู่น้อง” ทีทางบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมแรงร่วมใจกันไปมอบความสุข และรอยยิ้มให้กับน้องๆ ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิง บ้านราชวิถี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา

ไดนาสตี้ “อาสาร่วมใจ เก็บขยะชายหาด”

03:22 PM

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “DCC อาสาร่วมใจ เก็บขยะชายหาด” ณ ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าปัญหามลพิษทางทะเล ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ทำให้น้ำทะเลมีของเสียปนเปื้อนอยู่มาก ได้ก่อให้เกิดผลกระทบทำให้เกิดสภาพเสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะต่อระบบนิเวศบริเวณชายฝั่ง และห่วงโซ่อาหารอันมีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ และทรัพยากร

ทางบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมเก็บขยะตลอดแนวชายหาดบางแสน เพื่อส่งมอบความสะอาดกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้ง โดยได้รับความร่วมมือ และการอำนวยความสะดวกจากเทศบาลเมืองแสนสุข เป็นอย่างดี ซึ่งจากกิจกรรมนี้ทำให้พนักงานบริษัททุกคน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ และความมีจิตสาธารณะในการรับผิดชอบต่อสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น