บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)

DCC' s News

   ขอเรียนเชิญเข้าร่วม DCC Analyst Meeting

            

            บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการจัดการประชุม DCC Analyst Meeting ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563

โดยมีการจัดประชุมขึ้น ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ตามเอกสารแนบ

Investor Relations

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

โทร : 02-2769275-81

E-mail : IR@dynastyceramic.com