ประชาสัมพันธ์

โครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” ครั้งที่ 7

5 กุมภาพันธ์, 2019

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งโครงการ “ไดนาสตี้ ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท ครั้งที่ 7″

งาน Grand Opening Dynasty Tiletop ‘สาขากระทิงลาย’ 25-26 สิงหาคม 2561

17 สิงหาคม, 2018

พบกับงาน Grand Opening Dynasty Tiletop สาขากระทิงลาย ศู…

โครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” ครั้งที่ 6

22 มกราคม, 2018

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผ…

โครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” ครั้งที่ 5

3 กุมภาพันธ์, 2017

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเ…

โครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท”

15 มกราคม 2016

ทางบริษัทไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการโครงการและกิจกรรมต่างๆมากมาย เพื่อคืนกำไรสู่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนแล้วกว่า 90 โครงการ

เป็นโครงการสนับสนุนกระเบื้องปู พื้นและบุผนัง

ปัจจุบัน โครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว

เราได้ร่วมมือกับนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่มี กิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาของนิสิต นักศึกษา ที่สังกัดชมรมหรือหน่วยงานในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

โดยเปิดรับ โครงการค่ายอาสาประเภทค่ายสร้าง ได้แก่ อาคารเรียน ห้องสมุด อาคารเอนกประสงค์ โรง อาหาร ห้องสุขา เป็นต้น

โครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสาพัฒนาชนบท” จะให้การสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง

หากนิสิตนักศึกษา หรือหน่วยงานในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาใด สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถขอรับการสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นและบุผนังได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

– ขอรับใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ กองกิจการนักศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันการศึกษาที่สังกัดอยู่ หรือ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัคร ได้ที่นี่!!

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่เบอร์ ( 02)-276- 9275-80 ต่อ 336 (คุณจารุภัทร)

แบบฟอร์มใบสมัคร โครงการไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสาพัฒนาชนบทปีที่ 4

รายละเอียดโครงการ ไดนาสตี้ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสา พัมนาชนบท ปีที่ 4