ประชาสัมพันธ์

โครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” ครั้งที่ 7

5 กุมภาพันธ์, 2019

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งโครงการ “ไดนาสตี้ ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท ครั้งที่ 7″

งาน Grand Opening Dynasty Tiletop ‘สาขากระทิงลาย’ 25-26 สิงหาคม 2561

17 สิงหาคม, 2018

พบกับงาน Grand Opening Dynasty Tiletop สาขากระทิงลาย ศู…

โครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” ครั้งที่ 6

22 มกราคม, 2018

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผ…

โครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” ครั้งที่ 5

3 กุมภาพันธ์, 2017

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเ…

ไดนาสตี้ จัดงานวิ่ง Dynasty Back to School Run – A Charity Run

22 ตุลาคม 2015

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค ปูพื้น และบุผนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราไดนาสตี้, ตราไทล์ท้อป ตราจากัวร์ บริษัทได้มีการพัฒนากระเบื้องเซรามิค อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ด้วยสินค้าที่คุณภาพดี ราคาเหมาะสม มีลวดลายให้เลือกกว่า 1,000 ลาย สามารถรับสินค้าได้ทันที และมีสินค้าต่อเนื่อง โดยจัดจำหน่ายที่ตลาดนัดกระเบื้องไดนาสตี้ไทล์ท้อป กว่า 200 สาขาทั่วประเทศ รวมทั้งส่งออกไปขายยังต่างประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย แอฟริกาใต้ บรูไน มัลดิฟอินโดจีน ศรีลังกา เมียนม่าร์ นิวซีแลนด์ แคนาดา ฟิจิ ลาว กัมพูชา เยเมน ไต้หวัน เป็นต้น

บริษัทดำเนินโครงการ ตลาดนัดกระเบื้องไดนาสตี้ไทล์ท้อป ร่วมใจ คืนกำไรสู่สังคม มาตั้งแต่ปี 2552 โดยเห็นว่าการพัฒนาอาคารสถานศึกษา เป็นส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนการสอน, เสริมศักยภาพการเรียนรู้ โดยการสนับสนุนกระเบื้องเซรามิคปูพื้น บุผนัง เพื่อใช้ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องสมุด ห้องน้ำ โรงอาหาร และภูมิทัศน์รอบๆโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนที่มีงบประมาณไม่เพียงพอนั้น เป็นการช่วยเสริมโอกาสให้โรงเรียนเหล่านั้นมีห้องเรียนที่น่าเรียน มีโรงครัว ห้องน้ำ ถูกสุขลักษณะ เพื่ออาจารย์ บุคลากรและนักเรียน ได้มีสุขอนามัยที่ดีขึ้น และมีบรรยากาศในการเรียนการสอนที่เหมาะสม โครงการนี้บริษัทดำเนินการต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี 2557 มีโรงเรียนได้รับการสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นบุผนัง ตามโครงการตลาดนัดกระเบื้องไดนาสตี้ไทล์ท้อป ร่วมใจคืนกำไรสู่สังคม ไปแล้วรวมทั้งสิ้น 74 โรงเรียนทั่วประเทศ

บริษัทไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) และตลาดนัดกระเบื้องไดนาสตี้ไทล์ท้อป มีแนวคิดขยายการสนับสนุนการร่วมทำดี โดยให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมสานฝันให้กับนักเรียนด้วยกัน จึงจัดโครงการ Dynasty Back to School Run – A Charity Run เป็นกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนการกุศล ภายใต้แนวคิด
1.เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ ประชาชนทุกเพศทุกวัย และ พนักงานบริษัท ได้ออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง
2.เพื่อเป็นแบบอย่างในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อย่างสร้างสรรค์ต่อตนเอง และสังคม
3.เพื่อร่วมทำบุญการกุศล ในการปรับปรุงอาคาร และภูมิทัศน์โรงเรียน โดยผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 1 ท่าน เท่ากับร่วมปันน้ำใจบริจาคกระเบื้องเซรามิค 1 ตารางเมตร และทางบริษัทสมทบบริจาคกระเบื้อง อีก 1 ตารางเมตร เพื่อส่งมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนงบประมาณดำเนินงาน

เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 2,000 คน จะนำไปสู่ธารน้ำใจบริจาคกระเบื้อง 4,000 ตารางเมตร เพื่อส่งมอบความสุข และรอยยิ้ม ให้กับนักเรียน ในโรงเรียนที่ขาดแคลนงบประมาณ ในการปรับปรุงพื้น,ผนัง อาคารเรียน, ห้องสมุด, ห้องพยาบาล,ห้องน้ำ, โรงอาหาร ซึ่งทางบริษัทฯ จะได้คัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมประมาณ 4 โรงเรียนเพื่อทำการส่งมอบกระเบื้องเซรามิค ปูพื้น บุผนังต่อไป..

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่: http://goo.gl/eHjgsC