กิจกรรมเพื่อสังคม

ไดนาสตี้ “อาสาร่วมใจ เก็บขยะชายหาด”

14 กันยายน, 2015

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “DCC อาสาร่วมใจ เก็บขยะชายหาด” ณ ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าปัญหามลพิษทางทะเล

ไดนาสตี้ ตะลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน

30 มิถุนายน, 2015

ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) จึงได้กิจกรรม “ตะลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน” ณ กลุ่มคนรักษ์คลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในวันเสาร์ที่ 27 มิ.ย. 2558

ไดนาสตี้ ฟื้นฟูรักษ์ปะการัง ร่วมพิทักษ์ท้องทะเล

26 พฤษภาคม, 2015

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวนี้ จึงได้จัดโครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ฟื้นฟูรักษ์ปะการัง” ณ มูลนิธิวิทยาศาสตร์ทางทะเลแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในวันที่ 23 พ.ค. 2558 เพื่อช่วยอนุรักษ์ปะการัง

ไดนาสตี้ “ปันรักสู่น้อง” มอบรอยยิ้มแห่งความสุข

20 เมษายน, 2015

เสร็จสิ้นลงเป็นไปที่เรียบร้อยสำหรับกิจกรรม “ปันรักสู่น้อง” ทีทางบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมแรงร่วมใจกันไปมอบความสุข และรอยยิ้มให้กับน้องๆ ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิง บ้านราชวิถี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา

ไดนาสตี้ ตะลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน

30 มิถุนายน 2015

ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศน์ทางทะเล แต่ปัจจุบันป่าชายเลนได้ถูกทำลายอย่างรุนแรง จากการถูกกัดเซาะชายฝั่งของคลื่นทะเลที่เกิดจากสภาวะโลกร้อน ทำให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลง รวมไปถึงการตัดไม้ป่าชายเลนเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม การปล่อยน้ำเสีย การทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำไหลลงสู่ทะเล ทำให้กระทบต่อแหล่งอนุบาล แหล่งอาหารของสัตว์น้ำ

ทางบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) จึงได้กิจกรรม “ตะลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน” ณ กลุ่มคนรักษ์คลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในวันเสาร์ที่ 27 มิ.ย. 2558 เพื่อเป็นอนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการคืนความสมดุลให้เป็นปกติแก่ระบบนิเวศน์ พร้อมกันนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ และส่งเสริมจิตสาธารณะต่อสังคม