กิจกรรมเพื่อสังคม

ไดนาสตี้ “อาสาร่วมใจ เก็บขยะชายหาด”

14 กันยายน, 2015

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “DCC อาสาร่วมใจ เก็บขยะชายหาด” ณ ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าปัญหามลพิษทางทะเล

ไดนาสตี้ ตะลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน

30 มิถุนายน, 2015

ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) จึงได้กิจกรรม “ตะลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน” ณ กลุ่มคนรักษ์คลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในวันเสาร์ที่ 27 มิ.ย. 2558

ไดนาสตี้ ฟื้นฟูรักษ์ปะการัง ร่วมพิทักษ์ท้องทะเล

26 พฤษภาคม, 2015

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวนี้ จึงได้จัดโครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ฟื้นฟูรักษ์ปะการัง” ณ มูลนิธิวิทยาศาสตร์ทางทะเลแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในวันที่ 23 พ.ค. 2558 เพื่อช่วยอนุรักษ์ปะการัง

ไดนาสตี้ “ปันรักสู่น้อง” มอบรอยยิ้มแห่งความสุข

20 เมษายน, 2015

เสร็จสิ้นลงเป็นไปที่เรียบร้อยสำหรับกิจกรรม “ปันรักสู่น้อง” ทีทางบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมแรงร่วมใจกันไปมอบความสุข และรอยยิ้มให้กับน้องๆ ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิง บ้านราชวิถี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา

ไดนาสตี้ ฟื้นฟูรักษ์ปะการัง ร่วมพิทักษ์ท้องทะเล

26 พฤษภาคม 2015

จากสถานการณ์โลกร้อนทำให้อุณหภูมิทะเลอ่าวไทยสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมทั้งแนวปะการังชายฝั่ง ที่เกิดการชะงักการเจริญเติบโต และบางส่วนเกิดการฟอกขาว (ปะการังตาย) การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดผลเสียหายต่อระบบนิเวศทางทะเล และการดำเนินชีวิตของผู้คนบริเวณชายฝั่งเป็นอย่างมาก

ทางบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวนี้ จึงได้จัดโครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ฟื้นฟูรักษ์ปะการัง” ณ มูลนิธิวิทยาศาสตร์ทางทะเลแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในวันที่ 23 พ.ค. 2558 เพื่อช่วยอนุรักษ์ปะการัง เนื่องจากปะการังนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยและที่อนุบาลของสัตว์น้ำ และเป็นที่อาศัยของสัตว์ทะเลต่างๆ ช่วยลดความรุนแรงของคลื่น ป้องกันการกัดเซาะพังทลายของชายฝั่งได้ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล

อีกทั้งโครงการนี้ยังมีส่วนช่วยให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสร้างความสามามัคคีให้กับพนักงาน รวมไปถึงยังเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมีประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งอีกด้วย