บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)

    DCC – กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/ หมวดวัสดุก่อสร้าง

           ขอเรียนเชิญเข้าร่วม

    การประชุม DCC ANALYST MEETING

       ครั้งที่ 1/2562

      วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562

        เวลา 14.00 น.

       นำการประชุม โดย คุณรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการ

  ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เอกสารประชุมตามเอกสารแนบ  คลิ๊ก

สอบถามข้อมูลได้ที่  คุณสุภาณี โทร. 02-276-9275 ต่อ 251

หรืออีเมล IR@dynastyceramic.com

Analyst Meeting 2561

Investor Relations 2562

Investor Relations 2561

DCC’S NEWS

       

DCC Newsletter Q.2/2561               DCC Newsletter Q.1/2561