บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)

DCC – กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/ หมวดวัสดุก่อสร้าง

           ขอเรียนเชิญนักวิเคราะห์การลงทุน เข้าร่วม

การประชุม DCC ANALYST MEETING

วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

        เวลา 14.00 น.

       นำการประชุม โดย คุณรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา

ประธานกรรมการ

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หนังสือเชิญประชุมและแบบตอบรับ คลิ๊ก

สอบถามข้อมูลได้ที่  คุณสุภาณี โทร. 02-276-9275 ต่อ 251

หรืออีเมล IR@dynastyceramic.com

Presentation 2561

Presentation 2560