กิจกรรมเพื่อสังคม

ไดนาสตี้ “อาสาร่วมใจ เก็บขยะชายหาด”

14 กันยายน, 2015

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “DCC อาสาร่วมใจ เก็บขยะชายหาด” ณ ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าปัญหามลพิษทางทะเล

ไดนาสตี้ ตะลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน

30 มิถุนายน, 2015

ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) จึงได้กิจกรรม “ตะลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน” ณ กลุ่มคนรักษ์คลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในวันเสาร์ที่ 27 มิ.ย. 2558

ไดนาสตี้ ฟื้นฟูรักษ์ปะการัง ร่วมพิทักษ์ท้องทะเล

26 พฤษภาคม, 2015

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวนี้ จึงได้จัดโครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ฟื้นฟูรักษ์ปะการัง” ณ มูลนิธิวิทยาศาสตร์ทางทะเลแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในวันที่ 23 พ.ค. 2558 เพื่อช่วยอนุรักษ์ปะการัง

ไดนาสตี้ “ปันรักสู่น้อง” มอบรอยยิ้มแห่งความสุข

20 เมษายน, 2015

เสร็จสิ้นลงเป็นไปที่เรียบร้อยสำหรับกิจกรรม “ปันรักสู่น้อง” ทีทางบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมแรงร่วมใจกันไปมอบความสุข และรอยยิ้มให้กับน้องๆ ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิง บ้านราชวิถี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา

ไดนาสตี้ “อาสาร่วมใจ เก็บขยะชายหาด”

14 กันยายน 2015

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “DCC อาสาร่วมใจ เก็บขยะชายหาด” ณ ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าปัญหามลพิษทางทะเล ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ทำให้น้ำทะเลมีของเสียปนเปื้อนอยู่มาก ได้ก่อให้เกิดผลกระทบทำให้เกิดสภาพเสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะต่อระบบนิเวศบริเวณชายฝั่ง และห่วงโซ่อาหารอันมีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ และทรัพยากร

ทางบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมเก็บขยะตลอดแนวชายหาดบางแสน เพื่อส่งมอบความสะอาดกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้ง โดยได้รับความร่วมมือ และการอำนวยความสะดวกจากเทศบาลเมืองแสนสุข เป็นอย่างดี ซึ่งจากกิจกรรมนี้ทำให้พนักงานบริษัททุกคน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ และความมีจิตสาธารณะในการรับผิดชอบต่อสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น