ไดนาสตี้ไทล์ท้อป สาขาศรีเชียงใหม่

รหัส : DC212
ชื่อสาขา : ไดนาสตี้ไทล์ท้อป สาขาศรีเชียงใหม่
ที่อยู่ : 193 หมู่ที่ 11 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
ภาค :
จังหวัด : หนองคาย
อำเภอ : ศรีเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ร้าน : 042-414-686
เบอร์โทรสาร : 042-414-686
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 065-521-2977
อีเมล : srichiangmai@dynastyceramic.com