ไดนาสตี้ไทล์ท้อป สาขาเชียงราย-แยกวัดร่องขุ่น

รหัส : DC198
ชื่อสาขา : ไดนาสตี้ไทล์ท้อป สาขาเชียงราย-แยกวัดร่องขุ่น
ที่อยู่ : 28 หมู่ 12 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
ภาค : ภาคเหนือ
จังหวัด : เชียงราย
อำเภอ : แม่ลาว
เบอร์โทรศัพท์ร้าน : 053-602-676
เบอร์โทรสาร : 053-602-676
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 084-427-7408
อีเมล : rongkoon@dynastyceramic.com