Posts Tagged ‘กระเบื้อง’

โครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” ครั้งที่ 5

3 กุมภาพันธ์ 2017

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเ…

ไดนาสตี้ “อาสาร่วมใจ เก็บขยะชายหาด”

14 กันยายน 2015

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “DCC อาสาร่วมใจ เก็บขยะชายหาด” ณ ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าปัญหามลพิษทางทะเล