top of page

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

     

 


 

แผนภูมิการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท-t.png

ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

ในปี 2566 นอกจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ซบเซา สาเหตุหลักมาจากกำลังซื้อ ประชาชนส่วนใหญ่ในกลุ่มเกษตรกร รับจ้าง หรือแม่ค้าทั่วไป มีปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต ดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น คนที่ไม่เคยเป็นหนี้ ก็เริ่มติดหนี้ เกิดการกู้ยืม ในประเทศไทยน่าเป็นห่วงมากที่สุด คือ การกู้นอกระบบ การพนัน และ ยาเสพติด รวมไปถึงมิจฉาชีพในลักษณะหลอกให้ลงทุนก็มีให้เห็นเป็นประจำ และพวกนี้สามารถโกงเงินได้จำนวนมาก อย่างไรก็ดี ช่วงต้นปีบริษัทฯได้ปรับราคาสินค้าลงเพื่อลดระดับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ (กลาง-ล่าง) ให้สามารถเอื้อมถึงได้ รวมไปถึงการออกหาไซส์งาน แต่ด้วยปัญหาหนี้สินและปัญหารายได้ทำให้ผลที่ได้ยังไม่ดี

 

ช่วงครึ่งปีหลัง ทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่ายังมีกลุ่มที่ยังมีกำลังซื้ออยู่คือกลุ่มกลาง-บน จึงได้ปรับวิธีโดยใช้กระเบื้องพอร์ซเลนเป็นตัวบุกและเข้าไซต์งาน โครงการ หรือ กลุ่มธุรกิจต่างๆ

 

ในด้าน “นโยบายการสร้างความคุ้มค่า” เกิดขึ้น โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่า สร้างความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก  และสามารถทำได้ทันที โดยการปรับพฤติกรรมพนักงาน อาทิเช่น การปรับภาพลักษณ์ของสาขาให้สะอาด เป็นระเบียบ ดูสวยงาม

น่าเยี่ยมชม การสร้างความประทับใจในการบริการเพิ่มขึ้น โดยการให้คำแนะนำการให้บริการที่รวดเร็ว การติดตามการใช้งาน และการจัดการกระบวนการทำงานต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า เป็นต้น

สำหรับการเพิ่มช่องทางการตลาด ทางบริษัทฯ ยังเข้าร่วมงานสถาปนิก และ งานบ้านและสวนโดยมีจุดประสงค์ที่จะไปแสดงสินค้าใหม่ คือ กระเบื้อง Porcelain  ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพเทียบเท่า หรือ ดีกว่า สินค้านำเข้า และด้วยฐานผลิตที่อยู่ในประเทศ จึงทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับลูกค้าที่ต้องการความต่อเนื่อง ความรวดเร็ว นอกเหนือจากความหลากหลาย หาซื้อได้ง่าย  ที่เป็นจุดแข็งของบริษัทฯอยู่แล้ว 

ซึ่งผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง มีลูกค้าโครงการรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ยอดขายที่เกิดขึ้นในปี 2566 จะมาจากกลุ่มงานโครงการ และตลาดบนเป็นส่วนใหญ่ ทางบริษัทฯจึงเดินหน้าปรับภาพลักษณ์ของสาขา โดยมีแผนเพิ่มรูปแบบการแสดงสินค้าให้สวย หรู สอดคล้องกับสินค้ากลุ่ม Porcelain และกลุ่มลูกค้า เพื่อการสร้างธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  ทางคณะผู้บริหารได้ค้นคว้าวิจัยถึงแนวทางในการปรับปรุงสาขา เพิ่มศักยภาพและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงาน ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและชุมชนและบริหารธุรกิจ  ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ยอดขายและ%สัดส่วนยอดขายแบ่งตามธุรกิจกระเบื้องปูพื้นและบุผนังในกลุ่มเซรามิค

 

 

แผนงานและกลยุทธ์

 

- เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค ปูพื้นและบุผนัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า แบรนด์ในกลุ่มไดนาสตี้กรุ๊ป รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการผลิต การบริการ เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้านวัสดุก่อสร้าง

- สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างสมดุลของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม

มุ่งมั่นการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดี มีจริยธรรม โปร่งใส เคารพสิทธิและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

ผู้มีส่วนได้เสีย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการผลิตและการขาย

- พัฒนาศักยภาพและโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับนโยบายเพื่อการเติบโตของธุรกิจ


 

ยอดขายและ%สัดส่วนยอดขาย-t.png
bottom of page