โครงการ CSR “ร่วมใจคืนกำไรสู่สังคม” สานต่อมาถึงครั้งที่ 23 แล้ว ซึ่งครั้งนี้เวียนมาถึงจังหวัดสระแก้ว :

ดังเช่นเคยที่ บริษัทไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) เดินทางไปส่งมอบความาสุขให้น้องๆตามโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร หลังจากบริจาคกระเบื้องปูพื้นในจำนวนทั้งหมด

ต่อเนื่องมาสำหรับโครงการ “สู้นะ!! เชียงราย” :

ต่อเนื่องมาสำหรับโครงการ “สู้นะ เชียงราย” ด้วยความตั้งใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงรายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น จึงได้รับความเสียหายในหลายๆจุด บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) จึงเริ่มโครงการนี้ขึ้น โดยเปิดตัวโครงการด้วยคอนเสิร์ต “คนบนรอยเลื่อน” ถึงเชียงรายที่ผ่านมาเร็วนี้เอง และล่าสุดงานซ่อมสร้างในโครงการส่วนหนึ่งเสร็จสิ้นพร้อมส่งมอบ โดยครั้งนี้มีคุณจารุเจตน์ ไตรถวิล นำทีมชาวไดนาสตี้ส่งมอบ

“ไดนาสตี้ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสาพัฒนา ชนบท” :

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ตัวแทน บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางไปร่วมงานส่งมอบกับ น้องๆ ค่ายอาสามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เข้าร่วมในโครงการ “ไดนาสตี้ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสาพัฒนา ชนบท” เพื่อสนับสนุนกระเบื้องในจำนวน 320 ตร.ม. ให้กับโรงเรียนบ้านหวาย จังหวัดมหาสารคาม

เปิดตัวไปแล้วกับโครงการ “สู้นะ!! เชียงราย” :

อิ่มเอมความสุขกันไปถ้วนหน้า โดยเริ่มจากการกล่าวเปิดงาน พร้อมชี้แจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดงานด้วยคุณรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ส่งมอบงบประมาณซ่อมสร้างงวดแรกให้กับตัวแทนของโรงเรียนที่ได้รับความเสียหาย

ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมใจคืนกำไรสู่สังคม ครั้งที่ 22 :

ผ่านไปแล้วกับ CSR ครั้งที่ 22 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มต้นเช้าที่ฝนพร่ำๆ แต่เราชาวไดนาสตี้ก็ยงคงดำเนินกิจกรรมต่อไป นำทีมโดยคณะผู้บริหาร คุณสนธยา เยาวหลี,คุณจารุเจตน์ ไตรถวิล

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2557 :

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557