ไดนาสตี้ฯ ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านงานจราจร :

เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา             คุณมนต์รัก แสงศาสตรา กรรมการรองผู้จัดการ-บริหาร บริษัทไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสมทบ ให้กับฝ่ายป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ เพื่อจัดซื้อเสื้อสะท้อนแสงให้กับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจ บริษัทฯ หวังว่าอุปกรณ์ที่มอบให้นั้น จะสามารถช่วยในเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เพื่อจะได้ทำหน้าที่ดูแลประชาชน คนกรุงเทพต่อไป.

โครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” :

  ทางบริษัทไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการโครงการและกิจกรรมต่างๆมากมาย เพื่อคืนกำไรสู่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนแล้วกว่า 90 โครงการ เป็นโครงการสนับสนุนกระเบื้องปู พื้นและบุผนัง ปัจจุบัน โครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสา พัฒนาชนบท” ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว เราได้ร่วมมือกับนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่มี กิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาของนิสิต นักศึกษา ที่สังกัดชมรมหรือหน่วยงานในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยเปิดรับ โครงการค่ายอาสาประเภทค่ายสร้าง ได้แก่ อาคารเรียน ห้องสมุด อาคารเอนกประสงค์ โรง อาหาร ห้องสุขา เป็นต้น โครงการ “ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมจิตอาสาพัฒนาชนบท” จะให้การสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง หากนิสิตนักศึกษา หรือหน่วยงานในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาใด สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถขอรับการสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นและบุผนังได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ – ขอรับใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ กองกิจการนักศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันการศึกษาที่สังกัดอยู่ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัคร ได้ที่นี่!!  …

ไดนาสตี้ จัดงานวิ่ง Dynasty Back to School Run – A Charity Run :

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) จัดงานวิ่ง Dynasty Back to School Run – A Charity Run ณ สะพานพระราม 8 ในวันที่ 8 พ.ย. 2558 โดยร่วมกับนั่กวิ่งทั้งประเทศ ในการร่วมปูกระเบื้องให้กับโรงเรียนต่างจังหวัด

ไดนาสตี้ แสดงพลังร่วมเดิน-วิ่ง เพื่อเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด :

เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสำหรับกิจกรรม Sikarin Mini Marathon เดิน-วิ่ง เพื่อเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด งานนี้ชาวไดนาสตี้ ก็ไม่พลาดที่จะไปร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

ไดนาสตี้ “อาสาร่วมใจ เก็บขยะชายหาด” :

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “DCC อาสาร่วมใจ เก็บขยะชายหาด” ณ ชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าปัญหามลพิษทางทะเล