การจัดการความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน :

“การจัดการความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพในองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” (Knowledge Management for Sustaining the Organizational Productivity Movement : PFKM) โดยมี 5 องค์กรที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ PFKM ในปี 2557 ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ และนิทรรศการแสดงผลงานของแต่ละองค์กร ณ โรงแรมบางกอกชฎาโดยในครั้งนี้ คุณสัญชัย เจนจรัตน์กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)

โครงการ CSR “ร่วมใจคืนกำไรสู่สังคม” สานต่อมาถึงครั้งที่ 23 แล้ว ซึ่งครั้งนี้เวียนมาถึงจังหวัดสระแก้ว :

ดังเช่นเคยที่ บริษัทไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) เดินทางไปส่งมอบความาสุขให้น้องๆตามโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร หลังจากบริจาคกระเบื้องปูพื้นในจำนวนทั้งหมด

ต่อเนื่องมาสำหรับโครงการ “สู้นะ!! เชียงราย” :

ต่อเนื่องมาสำหรับโครงการ “สู้นะ เชียงราย” ด้วยความตั้งใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงรายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น จึงได้รับความเสียหายในหลายๆจุด บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) จึงเริ่มโครงการนี้ขึ้น โดยเปิดตัวโครงการด้วยคอนเสิร์ต “คนบนรอยเลื่อน” ถึงเชียงรายที่ผ่านมาเร็วนี้เอง และล่าสุดงานซ่อมสร้างในโครงการส่วนหนึ่งเสร็จสิ้นพร้อมส่งมอบ โดยครั้งนี้มีคุณจารุเจตน์ ไตรถวิล นำทีมชาวไดนาสตี้ส่งมอบ

เปิดตัวไปแล้วกับโครงการ “สู้นะ!! เชียงราย” :

อิ่มเอมความสุขกันไปถ้วนหน้า โดยเริ่มจากการกล่าวเปิดงาน พร้อมชี้แจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดงานด้วยคุณรุ่งโรจน์ แสงศาสตรา ประธานกรรมการบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) ส่งมอบงบประมาณซ่อมสร้างงวดแรกให้กับตัวแทนของโรงเรียนที่ได้รับความเสียหาย

ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป ร่วมใจคืนกำไรสู่สังคม ครั้งที่ 22 :

ผ่านไปแล้วกับ CSR ครั้งที่ 22 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มต้นเช้าที่ฝนพร่ำๆ แต่เราชาวไดนาสตี้ก็ยงคงดำเนินกิจกรรมต่อไป นำทีมโดยคณะผู้บริหาร คุณสนธยา เยาวหลี,คุณจารุเจตน์ ไตรถวิล

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2557 :

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557