top of page
งาน it1-01.jpg

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการใช้งานระบบ (Client Service) 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ศึกษาและทำความเข้าใจระบบการทำงานขององค์กร

 • ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม อุปกรณ์ต่อพ่วง ให้กับผู้ใช้งาน ที่ได้รับมอบหมาย

 • ให้คำแนะนำการใช้งานขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานประจำวันได้

 • แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม อุปกรณ์ต่อพ่วงของเครื่องคอมพิวเตอร์

 • ตอบคำถามหรือให้คำปรึกษากับปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น

 • วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้งานของผู้ใช้งานในเบื้องต้น

 • บันทึกรายละเอียดของการทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือที่ได้ทำการแก้ไขในแต่ละวัน ลงในแบบบันทึกหรือระบบที่กำหนดไว้

 • เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการทำรายงานบันทึกรายละเอียดของอุปกรณ์ โปรแกรมของเครื่องคอมพิวเตอร์

 • ตรวจสอบและควบคุมให้การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับ

 • ติดตามปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับการใช้งานของ ผู้ใช้งาน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไของค์กรให้สามารถรองรับปัญหาและความต้องการของ ผู้ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ร่วมทำงานในโครงการ IT ต่างๆของบริษัท และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • ศึกษาและติดตามข่าวสารเทคโนโลยีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 • รับผิดชอบงานต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้

คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • อายุไม่เกิน 25 ปี ประสบการณ์การทำงาน 0-1 ปี

 • จบปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้าน IT

 • มีความรู้ทางด้านเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

 • มีความรู้ทางด้านโปรแกรมใช้งานเช่น Windows, Microsoft Office

 • มีความรู้ทางด้าน Hardware Computer, อุปกรณ์ Network

 • มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น และมีความใฝ่รู้

 • สามารถทำงานเป็นทีม ในสภาพแวดล้อมที่กดดันได้

สวัสดิการของบริษัทฯ

 • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.

 • โบนัส ปีละ 2 ครั้ง ตามผลประกอบการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ส่วนบริษัทสมทบ 5-10%)

 • ค่าทันตกรรม ปีละ 3,000 บาท

 • ชุดยูนิฟอร์ม

 • ประกันชีวิตกลุ่ม

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • กองทุนประกันสังคม

 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (6-14 วัน)

 • สวัสดิการอื่นๆที่บริษัทฯกำหนด

การติดต่อสมัครงาน

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่ง E-mail ได้ที่ ho_hr_group@dynastyceramic.com, recruit@dynastyceramic.com 

หรือแนบรายละเอียดจัดส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ (02) 276-9275-81 โทรสาร (02) 276–9844

bottom of page